Specialistencursus

De Speelom basiscursus geeft je alle basiskennis die je in staat stelt om een visuele inspectie uit te voeren en je noties ivm de risico analyse oplevert.

Het dagdagelijks of zelfs commercieel uitvoeren van inspecties en risico analyses vraagt echter veel meer detailkennis dan deze die je in de basiscursus kan opsteken.
De specialisten opleiding is een 4 daagse cursus die per dag heel diep ingaat op kennis die in de normen opgenomen is en je duidelijk aangeeft wat de visie en rationales erachter zijn. Aansluitend wordt een examendag georganiseerd waar je aan de hand van een test dossier je kennis en visie zal moeten aantonen.
De opleiding is enkel toegangkelijk voor mensen die ofwel de volledige basiscursus van Speelom met goed gevolg hebben doorlopen, of personen uit bedrijven die aan de hand van hun onsite job ervaring kunnen aantonen de juiste basis kennis reeds onder de knie te hebben.

De cursus gaat door van zodra 15 aanmeldingen ontvangen zijn.
Kostprijs is 1750 euro,- voor de 4 cursusdagen en examendag.