Bijscholingsdag 2017


Wat?
Jaarlijks wordt een Speelom-bijscholingsdag opgezet, inspelend op actuele thema’s.

Programma?
 
9h40       Welkom en inleiding. (spreker Speelom)
               “1 studiedag, 2 thema’s”
                                                                                                              
9h45       ‘Inspecties door derden’ (spreker Speelom)
               Waarom dit thema?                                                      
  
9h50       ‘Welke inspecties vraagt het KB uitbating speelterreinen?’ (spreker: FOD Economie)
                Verduidelijking van de termen
                                                                                                             
10h10      Wie kan men inhuren?  Over erkenning, accreditatie, vakkennis. (spreker Speelom)
                Waarvoor kan men derden inhuren?
                Knelpunt: opdrachtformulering
                                                                                                               
10h40      Een goede opdrachtformulering.  Enkele getuigenissen uit het veld.
 
11h10      Pauze
 
11h30      Opdrachtformulering voor inspecties. (spreker Speelom)
                De belangrijkste elementen voor het een aanvragen van een bestek. Ontwerptekst.
                                                                                                              
12h00      Bespreking van de ontwerptekst met de deelnemers 
                Bedenkingen, voorstellen tot verfijning, …
                Panel: getuigen, FOD Economie, Speelom
 
12h30      Lunchpauze
 
13h15      Aanpassingen aan de speeltoestellennormen (spreker Speelom)
                Over welke aanpassingen gaat het?                                                                                                          
 
14h15      Toepassing van de nieuwe normen bij inspecties in het veld.(spreker FOD Economie)
                Wat is het standpunt van FOD?
                Wanneer gaat één en ander in voege?
                Overgangsmaatregelen
                                                                                                             
14h40      Afronding en koffie
 
15h00      Einde

 
Voor wie?
Voor wie reeds deelnam aan de Vierdaagse Speelom-vorming ‘veiligheid van speelterreinen’.
 
Wanneer?
Donderdag 16 november

Waar?
Huis van de Sport Antwerpen
Boomgaardstraat 22
2600 Berchem

Kostprijs?
100 euro (Kind & Samenleving vzw is vrijgesteld van BTW)