Bijscholingsdag 'Avontuurlijke natuurspeelomgevingen' - 2019

Op 22 mei 2019 organiseren we (i.s.m. FOD-Economische Zaken)  een studiedag met de titel 
‘Avontuurlijke natuurspeelomgevingen’.

De FOD Economie werkt aan een nieuwe veiligheidsgids “Avontuurlijke natuurspeelomgevingen”.

Het wordt een concreet hulpmiddel voor de vele uitbaters en controleurs die werk maken van speellandschappen met een natuurrijk, avontuurlijk karakter. 
De studiedag wil op een concrete en tastbare manier  inzicht geven in de vraag “hoe beoordeel je deze terreinen op veiligheid?”.

 
Eerstdaags volgt het gedetailleerde programma, maar we willen u alvast op de hoogte brengen en kans geven tot inschrijven.
 
Voor wie?
De studiedag is bedoeld voor houders van het Speelom-attest ‘Veiligheid van Speelterreinen’.
 
Wanneer?
Woensdag 22 mei 2019, van 10 tot 16 uur, met broodjeslunch.

Waar?
Provinciaal Domein ‘de Averegten’, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg

Kostprijs?
120 euro (Kind & Samenleving vzw is vrijgesteld van BTW)
 

                            Inschrijven voor de bijscholingsdag kan je hier doen!