Basiscursus 2019

LET OP: het laden van de pagina om in te schrijven kan soms enige tijd in beslag nemen. Geen nood, dit komt door een tijdelijke drukte op de pagina. Even geduld en je zal zo dadelijk verder kunnen inschrijven.

Basiscursus 2019


In 2001 werden het KB over de veiligheid van speeltoestellen en het KB over de uitbating van speelterreinen van kracht.
Deze wetgeving legt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een speelterrein uitdrukkelijk bij de uitbater, maar biedt meteen ook de instrumenten aan waarmee hij zijn speelterrein veilig kan maken en houden.
Tijdens deze basisopleiding krijgt de deelnemer gedurende 2 dagen het theoretisch kader aangereikt en de 2 daaropvolgende dagen wordt de theorie op het terrein in praktijk omgezet en ingeoefend.
Wie daarna slaagt in de eindproef ontvangt het attest ‘Veiligheid van Speelterreinen’ dat erkend wordt door de partnerorganisaties van Speelom vzw.

De basisopleiding richt zich tot het leidinggevend personeel dat de activiteiten betreffende de veiligheid op het speelterrein coördineert en de risicoanalyses op het terrein uitvoert en/of opvolgt.

Duur: 4 dagen + eindproef
Kostprijs 750 euro,- netto (Speelom vzw is vrijgesteld van BTW)

Locatie:
Voorjaar 2019 - Provinciaal Domein 'Puyenbroeck' te Wachtebeke
Najaar 2019 - Provinciaal Domein 'De Halve Maan' te DiestVoorjaar 2019Provinciaal Domein 'Puyenbroeck' te Wachtebeke
woensdag 24 april
dinsdag 30 april
woensdag 8 mei
woensdag 15 mei

Examen: woensdag 29 mei
 

               !!!!  Inschrijven voor de basiscursus voorjaar 2019 kan je hier doen  !!!!
 


Najaar 2019: Provinciaal Domein 'De Halve Maan' te Diest
woensdag 9 oktober
woensdag 16 oktober
woensdag 23 oktober
woensdag 6 november

Examen: woensdag 20 november
 

               !!!!  Inschrijven voor de basiscursus najaar 2019 kan je hier doen  !!!!