Wie is speelom?

Speelom vzw is een ledenorganisatie, opgericht in 2000, met als missie het organiseren van vormings- en informatieactiviteiten over de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen om de speelwaarde en de veiligheid van speelomgevingen te bevorderen.

Speelom is en blijft een belangrijke speler als het gaat over de veiligheid van speelterreinen.

De kernactiviteiten kunnen we in 3 pijlers samenvatten:
  • Het organiseren van basisopleidingen, praktijkopleidingen en bijscholingen over de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen.
  • Het ontwikkelen en voeren van promotie en sensibiliseringsactie .
  • Deelnemen aan het beleidsvoorbereidende en -adviserende werk via participatie aan diverse commissies die de veiligheid van speeltoestellen opvolgen. Speelom trekt hiervoor altijd voluit de kaart van optimale en uitdagende kansen voor de spelende kinderen.
   Meld je aan bij Speelom en blijf op de hoogte van onze activiteiten
 
   


Algemene Privacyverklaring

Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens en jouw rechten kan je terugvinden in onze Algemene Privacyverklaring.
Deze kan je hier raadplegen: Privacyverklaring-K&S-website Speelom.pdf